• 09123197112
  • 02188824028
  • magidi28@gmail.com

ریمپ و تیونینگ

 دوره تخصصی تیونینگ  و ریمپ آموزش مبانی سیستم سوخت رسانی و جرفه زنی.
آشنایی با مفاهیم گشتاور و اسب بخار.
خواندن برنامه ایسیو  با استفاده  از روشهای OBD   و   JTAG.
آموزش کار  با TNM   و WINOLS.
استخراج جداول  سوخت   گشتاور   جرقه  زنی  دمای  فن  و ......
تغییر کات آف    کات آف رگباری  Hard cut off.
pop and bang    حذف سنسورها    دکد کردن  ایسیوها.
نحوه  ساخت  فایلهای داموس.
نحوه  تغییر جداول ایسیو.
نحوه چکسام  گیری  و   دانلود  برنامه  روی  ایسیو  .